ขอบคุณที่ท่านสนใจสมัครงานกับกลุ่มธุรกิจ MGC-ASIA

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อใช้ Online Job Application ของ MGC iHR

·        กรุณากรอก email ลงในช่องที่กำหนด ซึ่ง email นี้จะเป็น User Name ของท่าน

·        หลังจากนั้นกำหนด Password สำหรับการใช้งานลงในช่องถัดไป โดยควรผสมทั้งอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษ เช่น * #  เป็นต้น

·        ยืนยัน Password ในช่อง Confirm แล้วกดปุ่ม Register

·        ท่านสามารถใช้ User Name และ Password ที่กำหนด เพื่อ Log on เข้าสู่ระบบได้ทันที

·        กรุณาเก็บรักษา User Name และ Password เป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

·        แผนกสรรหาว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

·        หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02-793-2222, 02-935-2000 Ext. 408 – 409 หรือ 089-482-1111

 

       ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงานถือเป็นความลับ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเผยแพร่ใดๆ